1. Postanowienia ogólne

1.

1.1.Definicja

 

Serwis - serwis internetowy działający pod adresem http://styluva.pl

 

Forum - forum internetowe działające pod adresem http://styluva.pl/forum

Logowanie - czynność mająca na celu zidentyfikowanie osoby korzystającej z Serwisu. Logowanie odbywa się poprzez podanie w formularzu loginu i hasła.

Użytkownik - osoba zarejestrowana w Serwisie o unikalnym loginie, która korzysta z Serwisu po zalogowaniu się do niego.

Gość - osoba, która korzysta z Serwisu bez posiadania w nim konta lub posiadająca konto, ale nie jest zalogowana.

Moderacja - działanie polegające na korekcie komentarza lub opisu.

Wydawca – właściciel serwisu styluva.pl: NTG Media Sp. z o. o., REGON: 383940404, NIP: 6812077823, KRS: 0000796085, Pcim 1463, 32-432 Pcim

1.

1.2.O regulaminie

1. Regulamin jest zbiorem zasad, których przestrzeganie ma pozwolić wykorzystać Serwis w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego. Celem niniejszego regulaminu nie jest ograniczanie swobody korzystania z serwisu, ani tym bardziej ograniczanie dostępu do niego komukolwiek.
2. Każda osoba korzystająca z Serwisu jest zobowiązana to przestrzegania niniejszego regulaminu. Brak znajomości jego treści nie jest wytłumaczeniem w sytuacji jego łamania. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania, a wszelkie ewentualne zmiany w nim zachodzące mają skutek natychmiastowy.

 

 

1. 1.3.Cele działania

1. Celem funkcjonowania Forum jest umożliwienie użytkownikom wymiany komentarzy, informacji oraz własnych opinii na różne tematy.

2. Wszelkie działania mające na celu tworzenie i wzmaganie antagonizmów pomiędzy jego użytkownikami będą karane zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

1.

1.4.Zasady panujące w Serwisie

 

1    1. Korzystanie z Serwisu i Forum jest bezpłatne.

2.   2. Pisanie komentarzy w Forum wymaga zarejestrowania się.

3.   3. Treści publikowane w komentarzach muszą być zgodne z prawem polskim.

4.   4. Uczestnik Forum publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Wydawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Uczestników na łamach Forum.

5.   5. Zabrania się publikowania w Serwisie i Forum komentarzy i materiałów wulgarnych, o treści pornograficznej, nieetycznych, obrażających uczucia religijne lub uznawanych powszechnie za obraźliwe, a także propagujących przemoc w świecie rzeczywistym. Dotyczy to wszelkich treści wprowadzonych w Serwisie przez Użytkownika - w wiadomościach, pseudonimie, podpisie oraz jakimkolwiek opisie.

6.   6. Zabrania się publikowania w Serwisie i Forum treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwych, będących pomówieniami czy też celowo obraźliwych dla wywołania kłótni (tzw. trolling).

7.   7. Administrator i moderatorzy Serwisu podejmują jak najszybciej starania mające na celu usuwanie lub moderację wszelkich uznawanych za obraźliwe materiałów. Zawartość każdego komentarza lub opisu w Serwisie wyraża opinie jego autora, a nie administratorów czy moderatorów i nie ponoszą oni za te treści odpowiedzialności.

8.   8. Administrator może przekazać pozostające w jego posiadaniu dane Użytkowników Forum sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

9.   9. Każdy użytkownik Serwisu ma obowiązek traktowania innych uczestników dyskusji tak samo, jak sam chciałby być traktowany.

1     10. Zabrania się publikowania cudzych danych teleadresowych i reklamowania jakichkolwiek produktów lub usług, w szczególności treści komercyjnych.

1    11. Użytkownicy Forum poprzez umieszczenie swoich komentarzy i opinii na stronach Forum wyrażają zgodę na publikowanie tych treści w innych wydawnictwach Wydawcy.

1.

1.5.Kary

1. W stosunku do osób łamiących zasady ustanowione w tym regulaminie, stosowane będą przez moderatorów i administratora następujące sankcje:

- upomnienie

- ostrzeżenie

- czasowe zablokowanie konta

- usunięcie konta

2. W przypadku drobnych odstępstw od obowiązujących zasad, stosowane będzie upomnienie wraz ze wskazaniem punktu w regulaminie, który został naruszony.

3. Komentarze naruszające regulamin będą bezpowrotnie usuwane bez ostrzeżenia.

4. Użytkownikom łamiącym regulamin co najmniej 3 razy w ciągu okresu 1 miesiąca, administrator ograniczy możliwość pełnego korzystania z Forum. Stosowane ograniczenia to: wyłączenie możliwości pisania komentarzy na okres 1 miesiąca, zablokowanie konta na okres 1 miesiąca, zablokowanie konta na okres 3 miesięcy i w szczególnych przypadkach usunięcie konta Użytkownika.

 

1. 1.6.Niejasności i spory

1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, można je wyrażać publicznie na Forum bądź poprzez wysyłanie prywatnej wiadomości do moderatorów lub administratora.

2. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z decyzjami i działaniami podejmowanymi przez moderatorów lub administratora, powinien skontaktować się bezpośrednio z osobą, co do której poczynań ma zastrzeżenia.

 

2. Obsługa Serwisu i Forum

2.1. Wskazówki ogólne

1. W przypadku usterek i błędów działania Serwisu i Forum należy je zgłaszać bezpośrednio do administratora.

2. Pomysły dotyczące wyglądu lub funkcjonowania Forum, można publikować na Forum.

2.2. Rejestracja

1. Rejestracja w Forum jest dobrowolna.

2. Podczas rejestracji jedynymi wymaganymi danymi są: adres e-mail (na ten adres zostaje wysłany list aktywujący, bez którego konto nie zostanie uruchomione), pseudonim (nick) oraz hasło.

3. Podczas rejestracji niniejszy regulamin jest wyświetlany i zaakceptowanie jego treści w pełnym brzmieniu jest warunkiem pomyślnego zakończenia procesu rejestracji.

4. Rejestracja jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie wiadomości e-mail, niezbędnych do informowania użytkowników o zmianach w funkcjonowaniu Serwisu oraz Forum.
5. Wiadomości do wszystkich użytkowników Serwisu oraz Forum równocześnie wysyłać może wyłącznie administrator.


2.3. Zasady dotyczące pseudonimu (nick)

1. Wybierając dla siebie pseudonim, należy postarać się, aby był on unikatowy i nie powodował wprowadzenia kogokolwiek w błąd.

2. Nie jest możliwa zmiana wybranego pseudonimu.

 

3.  Prawa i obowiązki

3.1. Prawa Gości:

1. Przeglądanie Serwisu, Forum, FAQ, regulaminu, czytanie postów i komentarzy.

2. Każdy „gość” ma prawo do rejestracji, co powoduje zmianę jego statusu na „użytkownika”.


3.2. Prawa i obowiązki Użytkowników:

1. Każdy użytkownik posiada prawa „gościa”.

2. Użytkownicy mogą pisać komentarze.

3. Użytkownicy mogą edytować własne komentarze oraz kasować.

4. Każdy użytkownik posiada własny profil i ma prawo wykorzystywać wszelkie jego funkcjonalności.

5. Użytkownicy mają prawo, a nawet obowiązek powiadamiać Administratora i moderatorów o łamaniu regulaminu czy innych nieprawidłowościach.

6. Użytkownik nie ma prawa „udawania” moderatora. Działania takie będą skutkowały natychmiastowym ograniczeniem czasowym na okres 1 miesiąca korzystania z Forum.

7. Każdy użytkownik ma obowiązek przestrzegania regulaminu i podporządkowywania się w ramach forum decyzjom moderatorów i administratora.


3.3. Prawa i obowiązki moderatorów

1. Moderatorzy posiadają wszystkie uprawnienia Użytkowników oraz Gości.

2. Moderatorzy mają prawo kasowania i moderowania komentarzy Użytkowników. Fakt ten mają obowiązek zgłosić administratorowi Forum.

3. Moderatorzy mają obowiązek przestrzegać regulamin w sposób szczególnie rygorystyczny, ponieważ ich zadaniem jest dawać przykład innym użytkownikom.

4. Moderatorzy mają obowiązek czuwać nad porządkiem panującym na Forum oraz interesować się publikowanymi treściami intensywniej niż zwykli użytkownicy.

5. Moderatorzy powinni służyć radą i pomocą niedoświadczonym użytkownikom.

6. Moderatorzy powinni ściśle współpracować z administratorem i podporządkowywać się jego decyzjom.

7. Moderatorzy nie mają obowiązku publicznego informowania o zastosowaniu sankcji ani tłumaczenia się z podjętych działań, powinni jednak rzetelnie odpowiadać na prywatne wiadomości wysyłane do nich w sprawach dotyczących ich działań w Serwisie.

8. Administrator decyduje o wyborze moderatora.

 

3.4. Prawa i obowiązki administratora

1. Administrator Serwisu oraz Forum jest tylko jeden i podejmuje decyzje samodzielnie.

2. Administrator posiada najwyższe uprawnienia w Serwisie, w tym wszelkie uprawnienia użytkowników i moderatorów.

3. Administrator ma prawo zablokować wybranym użytkownikom dostęp do Serwisu ze względu na naruszanie regulaminu.

4. Administrator może zmieniać skład grup użytkowników, w szczególności moderatorów.

5. Administrator może dowolnie modyfikować strukturę całego Forum, w szczególności tworzyć nowe kategorie, zmieniać wygląd Serwisu oraz rozszerzać jego funkcjonalności.

6. Administrator ma obowiązek informować o swoich posunięciach wpływających na funkcjonowanie Serwisu i Forum wszystkich Użytkowników.

7. Administrator powinien starać się podnosić komfort i ułatwiać użytkownikom korzystanie z Serwisu oraz Forum.

 

4.  Obowiązywanie regulaminu

 

1. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie styluva.pl.