Naukowcy z Tokyo University of Science przeprowadzili badania i opracowali sposób przekształcania ludzkiego moczu w nawóz amoniakalny do uprawy roślin. Samowystarczalne podróże kosmiczne to „ważny krok w kierunku zapewnienia przyszłości naszej stacji kosmicznej”. Zespołem kierował Norihiro Suzuki, a wszystkie odkrycia zostały opublikowane w formie listu w New Journal of Chemistry.

Innowacyjny pomysł opiera się na fakcie, że bogate w azot odchody zwierzęce są jednym z najbardziej skutecznych i ekologicznych typów nawozów. Zespół badawczy pracuje nad produkcją amoniaku (azot + tlen) pochodzącego z moczu. „Ten proces jest interesujący z punktu widzenia wytwarzania użytecznego produktu”, twierdzi Suzuki, „tj. amoniaku z produktu odpadowego, czyli z moczu”.

Źródło zdjęć: Robert Kneschke/William W. Potter/Adobe Stock/Big Think